Rahoitushaun nimi

Vammaistutkimusapuraha (ent. tutkimus- ja kehittämisapuraha)

Rahoittaja

Tukilinja

Rahoittajan www-sivut

https://www.tukilinja.fi/

Kuvaus

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa. Apurahoja myönnetään sellaiselle tutkimukselle, joka kuuluu yhteiskunnalliseen tai humanistiseen vammaistutkimukseen.

Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin. Ne pyritään kohdentamaan yksittäisille tutkijoille tai tiettyyn kohteeseen hankekokonaisuudessa.

Hakuohjeet

Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät nettisivuilta: https://www.tukilinja.fi/vammaistutkimusapuraha/

Hakemukset lähetetään sekä Tukilinjan tukitoimintaan että Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa. Hakemuksen liitteineen lähetetään osoitteisiin hisayo.katsui@helsinki.fi ja yhteisoapurahat@tukilinja.fi.

Hakuaika

01.10.2019 - 31.10.2019

Yhteystiedot

Lisätietoa:
Hakemusten tieteellinen käsittely:
Suomen Vammaistutkimuksen Seuran pj. Hisayo Katsui
sposti: hisayo.katsui@helsinki.fi.

Hakemusprosessi:
Tukilinjan tukitoiminnan koordinaattori
sposti: yhteisoapurahat@tukilinja.fi.

Hakualat