Rahoitushaun nimi

Tutkimus- ja kehittämisapuraha

Rahoittaja

Tukilinja

Rahoittajan www-sivut

https://www.tukilinja.fi/

Kuvaus

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen sekä tällaiseen tutkimukseen perustuvaan kehittämistyöhön.

Tutkimus- ja kehittämisapurahat myönnetään yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa, joka ottaa hakemukset vastaan. Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin.

Hakuohjeet

Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät VATU ry:n WWW-sivuilta.

Hakemukseen liitetään:
1. Abstrakti (enintään 1 sivu).
2. Tutkimussuunnitelma (5 sivua).
3. Yleistajuinen kuvaus siitä, miten tutkimus edistää vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden tasa-arvoa (1 sivu).
4. CV.
5. Mahdolliset suositukset.

Hakemukset lähetetään Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa osoitteeseen hisayo.katsui(at)helsinki.fi.

Hakuaika

01.10.2018 - 31.10.2018

Hakualat