Rahoitushaun nimi

Uuden rahoitusmallin tuloksellisuuden tutkiminen

Rahoittajan www-sivut

https://www.vaikuttavuussaatio.fi/

Kuvaus

Vaikuttavuussäätiö hakee uudessa rahoitushaussaan tutkimusryhmää arvioimaan säätiön oman Tandem Industry Academia -rahoituksen toimintaa ja onnistumista. Tutkimusryhmän tehtävänä on tutkia intensiivisellä otteella säätiön rahoittamia hankkeita tavoitteenaan ymmärtää public-private-partnership-tyyppisten hankkeiden prosesseja, yhteistyön muotoutumista ja tuloksellisuutta. Samalla tutkimuksessa tulisi arvioida säätiön toimintamallia rahoitettujen hankkeiden näkökulmasta.

Vaikuttavuussäätiön työn vaikuttavuuden viimekätinen mittari on sen työn kautta syntynyt tutkimuksen vaikuttavuus, erityisesti suhteessa yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Vaikuttavuuteen tähtääviä toimintamalleja on tärkeää arvioida, jotta rahoitustoimintaa voidaan kehittää mahdollisimman tulokselliseksi.

Vaikutukset voivat syntyä huomattavan pitkällä aikajänteellä. Nyt haetaan hanketta, jonka tehtävä on tutkia rahoituksen tuloksena syntyneen yhteistyön prosessia onnistumisineen ja haasteineen itse hankkeen kuluessa ja tuottaa tämän pohjalta aineistoa, jonka perusteella nykyistä rahoitusmallia voi arvioida ja kehittää. Tavoitteena on myös esittää perusteltu arvio säätiön rahoittamien hankkeiden vaikuttavuudesta tulevaisuudessa.

Haun kohteena olevan tutkimushankkeen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta ajanjaksolla 1.1.2021–30.6.2023. Tutkimushankkeessa seurataan valikoiden säätiön rahoittamien yhteistutkimushankkeiden elinkaarta ja tuotetaan ennakoivaa tietoa odotetuista, myöhemmin realisoituvista tuloksista. Hankkeen kokonaisbudjetin (sisältäen mahdolliset yleiskustannukset) tulee olla enintään 250,000 euroa siten, että se jakautuu kolmelle kalenterivuodelle ja mahdollistaa näin tutkimuksen kohteena olevien hankkeiden koko elinkaaren seurannan.

Hakuaika

15.10.2020 - 15.11.2020

Yhteystiedot

Petro Poutanen, CEO
s-posti: petro.poutanen(at)vaikuttavuussaatio.fi
puh. 0407671631

Hakualat