Rahoitushaun nimi

Einar och Karin Stroems stiftelse – understöd för medicinsk forskning

Rahoittajan www-sivut

http://www.fls.fi

Kuvaus

Understöd beviljas för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hakuohjeet

Ansökningsanvisningar och en länk till ansökningsprogrammet finns på Finska Läkaresällskapets hemsida: http://www.fls.fi/stipendier.

Hakuaika

15.08.2018 - 17.09.2018

Yhteystiedot

E-post: kansliet(at)fls.fi

Hakualat