Rahoitushaun nimi

Understöd

Kuvaus

För medicinsk forskning kan svenskspråkiga läkare och medicinestuderande ansöka om understöd. Mer information: http://www.foundationweb.net/perklen/understod.html

Hakuohjeet

Ansökan görs endast elektroniskt: https://nordea.aspicore-asp.net/perklen/login.aspx.

Hakuaika

- 25.10.2020

Yhteystiedot

Ordförande Carl-Johan Björkstén
tel. 050 5688926
e-post: carl-johan.bjorksten(at)kolumbus.fi

MKD Nina Tuppurainen
tel. 0400 975408
e-post: nina.tuppurainen(at)gmail.com

Hakualat