Rahoitushaun nimi

Understöd

Rahoittajan www-sivut

http://hss.fi/

Kuvaus

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar

Hakuohjeet

Ansökan uppgörs på en elektronisk blankett: https://soshssansokan.kulturfonden.fi/

Hakuaika

02.01.2018 - 28.02.2018

Yhteystiedot

E-post: info(at)hss.fi

Hakualat