Rahoitushaun nimi

Työturvallisuusapurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.mela.fi

Kuvaus

Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työoloja sekä edistää heidän työskentelynsä turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahoitettavat tutkimus-, koulutus- ja tiedotushankkeet liittyvät työelämää koskevan tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen.