Rahoitushaun nimi

Työskentelyapurahojen haku 2019

Rahoittajan www-sivut

http://www.stratu.fi/

Kuvaus

Säätiö tukee Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tuen kohteita voivat olla muun muassa strategian ja turvallisuuspolitiikan tutkimus, tiedustelun tutkimus ja operaatiotaitoon sekä taktiikkaan liittyvä tiedustelun tutkimus. Säätiö voi tukea poikkeustapauksissa myös tiedustelun historian tutkimusta. Vuonna 2019 myönnettävien vuoden tai puolen vuoden työskentelyyn tarkoitettujen henkilökohtaiset työskentelyapurahat on suunnattu väitöskirjan tekijöille, post-doc tutkijoille sekä varttuneemmille tutkijoille.

Hakuohjeet

Hakuohjeet löytyvät säätiön WWW-sivuilta http://www.stratu.fi/.

Nyt haettavaksi julistettujen henkilökohtaisten vuoden tai puolen vuoden mittaisten työskentelyapurahojen lisäksi säätiö jakaa tukemaansa alaan liittyen myös pienempiä stipendejä, matka-apurahoja, tutkimusapurahoja sekä muuta taloudellista tukea tutkimus- ja seurantatyötä, teknisiä ja muita kehittämishankkeita, julkaisuja sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvia opintoja varten. Näille pienemmille apurahoille on jatkuva haku.