Rahoitushaun nimi

Tutkimusrahoitus kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevan tutkimuksen tekemiseen

Rahoittaja

Kansaneläkelaitos

Rahoittajan www-sivut

http://www.kela.fi

Kuvaus

Kela voi myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevan tutkimuksen tekemiseen. Rahoitus kohdennetaan ensisijaisesti ns. kohdennetun haun aiheisiin.

Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Lisätietoja www-sivulta: https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus

Hakuohjeet

Tutkimusrahoitusta haetaan Kelan www-sivuilta löytyvällä rahoitushakemuslomakkeella. Lisätietoja liitteistä ja hakemuslomake osoitteessa: https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus