Rahoitushaun nimi

Tutkimusmäärärahat

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.tsr.fi

Kuvaus

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimustyöllä.

Kehitysmäärärahalla tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaation toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia suunnitelmallisella ja korkeatasoisella tietotaidolla. Näin syntyy uutta tietoa, jolla on oltava käytännön merkitystä myös muille työyhteisöille.
Rahasto rahoittaa ensisijaisesti soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta.

Tutkimusmäärärahan hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio.

Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu. Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Hakuohjeet

Lisätietoa: https://www.tsr.fi/tutkimus
Haku päättyy klo 16.00.