Rahoitushaun nimi

Tutkimusapurahat

Kuvaus

Säätiö voi jakaa apurahoja vähävaraisille Tampereella koulunkäyntinsä lopettaneille opiskelijoille heidän jatko-opintojensa ja farmasian, farmaseuttisen kemian tai farmaseuttisen lääketieteen alalla tapahtuvan tieteellisen tutkimustyön tukemiseksi.

Hakuohjeet

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen paula.salonen(at)merkuriuslaw.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen aihe, sen tämänhetkinen tila ja apurahan käyttötarkoitus. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa CV ja selvitys tutkimuksen muusta rahoituksesta.

 

Hakuaika

- 30.04.2020

Yhteystiedot

paula.salonen(at)merkuriuslaw.fi

Hakualat