Rahoitushaun nimi

Tutkimusapurahat 2021

Rahoittajan www-sivut

http://www.luovasaa.fi

Kuvaus

Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö rahoittaa vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistäviä innovaatioihin tähtäävää tutkimusta (tuotanto, hyödyntäminen, kestävä käyttö)

Vuoden 2020 rahoituksen painopisteet:
– Biotalous
– Mineraalitalous
– Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla Suomen luonnonvaroihin liittyviä prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus tai puhdas vesi.

Hakuohjeet

Hakemukset lähetetään 25.9.2020 kello 23:59 mennessä sähköisen LUOVASAA-järjestelmän kautta: https://www.aspicore-asp.net/luovasaa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteessa: http://www.luovasaa.fi/hakuohjeet/.