Rahoitushaun nimi

Tutkimusapurahat

Kuvaus

Avohoitoon liittyvä tutkimustyö, väitöskirjatasoisille tai post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille. Säätiö haluaa tukea erityisesti tutkimusta, joilla selvitetään hoidon vaikuttavuutta, joiden tuloksilla on kansantaloudellista merkitystä, jotka edistävät läpinäkyvyyttä ja tutkimustiedon jakamista tieteellisessä prosessissa sekä tutkimusta, joissa testataan merkittävien tutkimuslöydösten toistettavuutta.

Hakuohjeet

Hakemukset kolmena kappaleena osoitteella: Avohoidon Tutkimussäätiö sr. Menninkäisentie 8 B, 02110 Espoo. Hakemuksen muoto on vapaa, vähintään apurahahakemus ja tutkimussuunnitelma, saa liittää myös ansioluettelon, julkaisuluettelon sekä suositukset. Hakijan yhteystiedot; nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maksuyhteystiedot (tilinumero ja tilinomistajan nimi).

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Avohoidon Tutkimussäätiö
Menninkäisentie 8 B, 02110 Espoo
Toimitusjohtaja Kalle Öhman
puh. +358505012502
s-posti: kalle.alexander.ohman(at)gmail.com

Hakualat