Rahoitushaun nimi

Tutkimusapuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.miinasillanpaa.fi/

Kuvaus

Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2020 apurahoja myönnetään tutkimuksiin, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa.

Hakuohjeet

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät säätiön www-sivuilta: http://www.miinasillanpaa.fi. Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemukset syksyn 2020 aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä. Apurahojen maksatus tapahtuu vuonna 2021.