Rahoitushaun nimi

Tutkimusapuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.miinasillanpaa.fi/

Kuvaus

Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2021 apurahoja myönnetään sellaisiin ikääntyvien asumisratkaisuja käsitteleviin tutkimuksiin, joissa huomioidaan kestävän hyvinvoinnin edistäminen.

Hakuohjeet

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät säätiön www-sivuilta: http://www.miinasillanpaa.fi. Päätös jaettavista
apurahoista tehdään säätiön hallituksen loppuvuoden kokouksessa. Apurahat maksetaan vuonna 2022 ja
ne tulee käyttää kyseisen vuoden aikana.