Rahoitushaun nimi

Apuraha

Kuvaus

Säätiö tukee etupäässä suomenkielisten nuorten lääkärien, lähinnä verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimustyötä. Säätiö julistaa haettavaksi 6.000 euron kahdelle tai useammalle jaettavan apurahan. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa.

Hakuohjeet

Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 31.10.2018. Hakemukset voi lähettää sähköpostilla: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö, Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Hakuaika

- 31.10.2018

Yhteystiedot

S-posti: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Hakualat