Rahoitushaun nimi

Apuraha

Kuvaus

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimustyötä. Säätiö julistaa haettavaksi 20.000 euroa apurahoja. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa.

Hakuohjeet

Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 30.10.2020. Hakemukset voi lähettää sähköpostilla: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö, Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.