Rahoitushaun nimi

Tutkimus- ja matka-apurahoja lääketieteen koulutukseen sekä apurahoja yliopistojen perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen

Rahoittajan www-sivut

http://www.duodecim.fi

Kuvaus

Duodecim-seura myöntää apurahoja lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Osa apurahoista jaetaan tutkimusapurahoina ja osa matka-apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus.

Matka-apurahoja myönnetään lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, tutkimusapurahaa myös muille hakijoille. Tutkimusapurahojen hakemuksessa tulee olla lyhyt ja tiivis tutkimussuunnitelma. Matka-apurahahakijoista etusijalla ovat he, joilla on kongressissa oppimista tai oppimisen kehittämistä käsittelevä esitelmä, posteri tai abstrakti.

Lääkäriseura Duodecim myöntää apurahoja myös yliopistojen ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen. Hakijana voi toimia jokin perusterveydenhuollossa tai yliopistosairaalan piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Hakuohjeet

Hakulomakkeet löytyvät sivulta: https://www.duodecim.fi/duodecim/apurahat/#opetus

Hakemukset pyydetään laatimaan lomakkeelle ja lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen opetuksenapurahat(at)duodecim.fi 16.8.2020 mennessä.

Hakuaika

kesäkuu 2020 - 16.08.2020

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Juha Pekka Turunen,
s-posti: opetuksenapurahat(at)duodecim.fi
puh. (09) 6188 5217

Hakualat