Rahoitushaun nimi

Tutkimus- ja matka-apurahat

Rahoittajan www-sivut

https://www.suoviljelysyhdistys.fi/

Kuvaus

Vuonna 2020 yhdistys rahoittaa eritysesti hankkeita, jotka tähtäävät turvemaiden viljelyn ja muun käytön haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Rahoitettavat hankkeet voivat sisältää myös opinnäytetöitä. Matka-apurahojen muodossa tuemme ensisijaisesti suomalaisen suoviljely- ja turvetutkimuksen tulosten esittelyä Tallinnassa kesällä 2020 järjestettävässä kansainvälisen suoyhdistyksen 16. kongressissa. Apurahoja voidaan myöntää yhteensä noin 45.000 euroa.

Hakuohjeet

Hakemukset toimitetaan Suoviljelysyhdistyksen toiminnanjohtaja Reijo Heikkilälle, raheikkila(at)gmail.com, puh. 050 5260395. Hakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 16.12.2019. Lisätietoja löytyy Suoviljelysyhdistyksen kotisivuilta www.suoviljelysyhdistys.fi.

Hakuaika

- 15.11.2019

Yhteystiedot

Reijo Heikkilä
s-posti: raheikkila(at)gmail.com
puh. 050 5260395

Hakualat