Rahoitushaun nimi

Tutkijavierailuohjelma

Rahoittajan www-sivut

http://www.fimesaatio.fi

Kuvaus

Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailuohjelma on tarkoitettu tutkimusvierailuihin Lähi-idän yliopis-toissa ja tutkimusinstituuteissa. Vierailuohjelmassa tutkija voi käyttää apurahaa matkakuluihin, sekä majoi-tukseen ja kaikkiin muihin tutkimukseen liittyviin kuluihin ja elämiseen vierailun aikana. Ensimmäisen kuu-kauden apuraha on 1600€ ja seuraavien kuukausien osalta maksetaan 1000€/kk. Raha on käytettävä vuo-den 2021 aikana. Vierailevan tutkijan sijoituspaikka voi olla mikä tahansa Suomen Lähi-idän instituutin ja säätiön toiminta-alueen maa. Vierailevan tutkijan edellytetään oleskelevan vierailun ajan Lähi-idässä tutki-mussuunnitelmansa mukaisesti. Tutkijavierailuaika on enimmillään 6 kuukautta.

Hakuohjeet

Tarkka tietoa haun ajankohdasta ja yksityiskohdista: www.fimesaatio.fi/apurahat

Päätöksen tutkijavieraan valinnasta tekee Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus. Vierailuohjelmaan hyväksytyn tutkijan ja Suomen Lähi-idän instituutin välillä tehdään erillinen sopimus tutkijavierailuohjelman toteuttamisesta.

Hakuaika

lokakuu 2020 - marraskuu 2020

Yhteystiedot

Instituutin johtaja (director(at)fime.fi) vastaa tutkijavierailuohjelmaa ja hakua koskeviin kysymyksiin sekä antaa tarvittaessa apua sijoituspaikan löytämisessä.

Hakualat