Rahoitushaun nimi

Tutkijat maailmalle

Rahoittaja

Tutkijat maailmalle

Rahoittajan www-sivut

http://www.tutkijatmaailmalle.fi

Kuvaus

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Apuraha voidaan myöntää väitöstutkimukseen tai uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ulkomailla tapahtuvan tutkimusjakson rahoittamiseen tarkoitettuihin apurahoihin on vuosittain käytettävissä 400.000 euroa. Myönnettävä summa mitoitetaan ensisijassa kattamaan 6-12 kuukauden pituisen tutkijavierailun aiheuttamat lisäkustannukset, kuten matka-, muutto- ja asumiskustannukset sekä lasten koulumaksut ja vakuutukset. Myös elinkustannuksien kattamiseen tarkoitettu työskentelyapuraha voi sisältyä summaan, jos hakijalla ei ole muuta toimeentuloa turvaavaa rahoitusta kuten esimerkiksi vierailukohteen tai suomalaisen työnantajan maksama palkka. Myönnettävä apuraha voi olla enintään 50.000 euroa.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen, bioteknologian, (kansan)taloustieteen tai arkkitehtuurin tutkimukseen. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Hakuohjeet

Hakuohjeet osoitteessa:  http://www.tutkijatmaailmalle.fi