Rahoitushaun nimi

Tuotteistusmääräraha

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.tsr.fi

Kuvaus

Rahoitusmuoto, jolla tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusi asiantuntijapalvelu tai toimintatapa. Tuotettavassa konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa luodaan edellytyksiä käytännössä sovellettaville kehittämishankkeille ja prosesseille, joita on mahdollista pilotoida työpaikoilla rahaston kehittämisavustuksella. Konseptin kehittelyssä on oltava mukana myös loppukäyttäjä, jonka näkökulma on oltava vahvasti mukana.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta. Kehitettävällä konsepteilla on oltava selkeä tavoite sellaisen toimintatavan kehittämiseksi, jonka avulla voidaan parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta, työterveyttä, tuottavuutta ja työelämän suhteita. Hankkeet edistävät tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etua.

Tuotteistusmäärärahan hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio. Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu. Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Hakuohjeet

Lisätietoa osoitteesta: https://www.tsr.fi/tuotteistus

Ennen hakemuksen jättämistä rahasto toivoo yhteydenottoa Työsuojelurahaston asiantuntijoihin puhelimitse. Asiantuntijoiden yhteystiedot: https://www.tsr.fi/yhteystiedot