Rahoitushaun nimi

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.tsr.fi

Kuvaus

Työsuojelurahasto myöntää tiedotus- ja koulutusmäärärahoja uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämiseen, levittämiseen ja kansanomaistamiseen työelämän toimijoille. Rahoitettavien tiedotus- ja koulutushankkeiden aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksien hyödyntäminen.

Rahoitusmuodot:
– viestintätuote
– koulutusmenetelmä
– konferenssi tai seminaari
– tiedotuskampanja

Hakuohjeet

https://www.tsr.fi/tiedotus-ja-koulutushankkeet
Haku päättyy klo 16.00.