Rahoitushaun nimi

Taide²-apuraha

Rahoittajan www-sivut

http://www.skr.fi

Kuvaus

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apurahan (Taide toiseen) tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille. Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä – tai joilla suurten yleisöjen tuotantojen taiteellista laatua voidaan syventää. Apurahalla halutaan myös kannustaa uusien tuotantomallien kokeilemiseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet.

Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/taide2

Hakuohjeet

Apurahoja haetaan verkkopalvelussa: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa.

Haku on kaksivaiheinen. Hakuohje: https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/taide2/taide2-apurahan-hakuohje