Rahoitushaun nimi

Apurahat

Rahoittajan www-sivut

http://www.konkordia-liitto.com

Kuvaus

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia:

1) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemistä varten. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2019 tuettavat tutkimusalat ovat: Filosofia, Perinnetieteet, Kielitieteet, Teologia, Gender-tutkimus, Historia, Musiikintutkimus.

2) Ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten (tieteenalasta riippumatta), jos hakijalla on kongressissa esitys tai muu sovittu tehtävä. Ei post doc, ei tutkijavierailu.

3) Ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.

Hakuohjeet

Hakuohjeet osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten oltava perillä viimeistään 9.2.2019.