Rahoitushaun nimi

Understöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.stiftelsenhackman.fi

Kuvaus

Stiftelsen beviljar finlandssvenska synskadade och hörselskadade understöd bland annat för studier och utbildning. I år prioriteras ansökningar som gäller projekt. Stiftelsen stöder även medicinsk forskning inom området för syn- och hörselskador. Bidrag kan sökas av:
– ideella föreningar
– organisationer
– arbetsgrupper
– enskilda personer.

Hakuohjeet

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter från: http://www.stiftelsenhackman.fi/ansokningsforande.html