Rahoitushaun nimi

Stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning

Rahoittajan www-sivut

http://www.kulturstiftelsen.ax

Kuvaus

Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. För mera detaljerad information om våra olika fonder se webbsidan http://www.kulturstiftelsen.ax/.

Hakuohjeet

Ansökan bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten samt förteckning över de senaste två åren beviljade forskningsunderstöd och ändamål. Studiestipendier beviljas inte ur fonderna. Ansökningar adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn eller info(at)kulturstiftelsen.ax.

https://kulturstiftelsen.ax/ansokan/

Hakuaika

- 15.09.2020

Yhteystiedot

info(at)kulturstiftelsen.ax

Hakualat