Rahoitushaun nimi

Stipendier och understöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.lofgren.fi/startsida/

Kuvaus

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Hakuohjeet

Stipendier och understöd för verksamhet som sker under år 2019 kan ansökas från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond under september 2018. Besluten om utdelningen sänds till samtliga sökande senast i början av november 2018.

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas i regel inte.

Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan på https://ansokan.kulturfonden.fi. Den elektroniska blanketten är tillgänglig 1-30.9.

Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska kulturfonden samarbetar gällande ansökningsförfarandet, vilket innebär att ansökningarna skapas elektroniskt i Svenska kulturfondens databas för ansökningar.