Rahoitushaun nimi

Suomen Tiedeseuran apurahat

Rahoittaja

Suomen Tiedeseura

Rahoittajan www-sivut

http://www.scientiarum.fi

Kuvaus

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Hakuohjeet

Hakemus tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakuohjeet osoitteessa: http://scientiarum.fi/fin/apurahat/