Rahoitushaun nimi

Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille 3-12 kuukaudeksi

Rahoittaja

Opetushallitus

Rahoittajan www-sivut

https://www.oph.fi/fi

Kuvaus

Opetushallitus myöntää apurahoja ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tekevät tutkimustaan ulkomaiselle yliopistolle. Apurahaa voi saada joko jatko-opintoihin tai tutkimukseen suomalaisessa yliopistossa 3-12 kuukaudeksi. Apurahan suuruus on 1.500 EUR/kuukausi. Apurahat on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka opiskelevat/tutkivat Suomen kieltä tai kulttuuria tai suomalais-ugrilaisia kieliä.

Hakuohjeet

Hakijana toimii vastaanottava laitos. Hakuohjeet ja -lomake osoitteesta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri/ulkomaisille_jatko-opiskelijoille_ja_tutkijoille/suomen_kielen_apurahat. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen riitta.uotila(at)oph.fi tai postitetaan Opetushallitukseen osoitteeseen: Opetushallitus/Suomen kielen jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden apuraha, PL 380, FI-00531 Helsinki, Finland.

Hakuaika

- 30.04.2019

Yhteystiedot

Ohjelma-asiantuntija Riitta Uotila
puh. 0295 338 525
s-posti: riitta.uotila(at)oph.fi

Hakualat