Rahoitushaun nimi

Studiestipendier för år 2020

Rahoittaja

Victoriastiftelsen

Rahoittajan www-sivut

http://victoriastiftelsen.fi/start/

Kuvaus

Studiestipendierna är avsedda att uppmuntra till och stöda akademiska studier som syftar till akademisk slutexamen (minst 300 studiepoäng eller 160 studieveckor). Det här betyder, att bland annat gymnasiestudier, studier vid yrkeshögskolor, institutsstudier och annan fortbildning tyvärr i regel faller utanför ramen för stiftelsens stipendieutdelning.

För att i någon mån underlätta behandlingen av det stora antalet ansökningar har stiftelsens styrelse vidare beslutat, att första årets studerande i regel inte beviljas stipendium. Studerande som tidigare erhållit understöd från stiftelsen beviljas inte heller stipendium.

Hakuohjeet

Ansökan skall avfattas på fastställd blankett, som finns tillgänglig på stiftelsens webbsida: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/ansok/. Ansökningsblanketten bör skickas per post till adressen:

Victoriastiftelsen, Södra Kajen 2 A 7, 00130 Helsingfors.

Hakuaika

elokuu 2019 - 12.09.2019

Yhteystiedot

Ytterligare information finns på hemsidan

Hakualat