Rahoitushaun nimi

Stöd till filmproduktioner

Rahoittajan www-sivut

http://www.konstsamfundet.fi

Kuvaus

Konstsamfundet önskar främja professionell filmproduktion på svenska genom understöd till sådan projektutveckling och produktion, som har fått bekräftad grundfinansiering av nationella eller eventuella andra stödinstanser. Konstsamfundet stöder också extraordinära åtgärder för lansering och distribution av finlandssvensk film.

Konstsamfundets filmstöd förutsätter att filmens språk är svenska eller att filmen är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering. Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

Hakuohjeet

Ansökan görs elektroniskt. Den elektroniska blanketten kan fyllas i när stipendierna är lediganslagna. Mer information och ansökningsblanketten på webbsidan: https://konstsamfundet.apurahat.net/.

Konstsamfundets filmstöd kan sökas fortlöpande med deadline tre gånger i året, 15.4, 15.9 och 15.12. Beslut om understöd till filmproduktioner fattas endast tre gånger/år, i slutet av januari, maj och oktober.

Hakuaika

- 15.12.2018

Yhteystiedot

E-post: kontoret(at)konstsamfundet.fi

Hakualat