Rahoitushaun nimi

Stipendit

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Rahoittajan www-sivut

http://www.tsr.fi

Kuvaus

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Työsuojelurahastolla on neljä stipendirahoitusmuotoa: matkastipendit, väitöskirjastipendit, post doc -stipendit ja muu stipendit.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista työelämätutkimusta ulkomailla järjestettävissä kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Työsuojelurahasto myöntää väitöskirjastipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien, korkeatasoisten väitöskirjatöiden edistämiseksi. Hyväksyminen edellyttää laadukasta hakemusta ja oikeaa ajoitusta väitöstyön loppuvaiheeseen. Tutkimusaiheen on kohdennuttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle. Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6-12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan viimeisessä vaiheessa. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava viralliseen esitarkastukseen hyväksytty väitöskirjan käsikirjoitus valmiina sekä kopio tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteesta, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen.

Post doc -stipendit on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen.

Hakuohjeet

Lisätietoa osoitteessa: https://www.tsr.fi/stipendit

Haku päättyy 15.10.2020 klo 16.