Rahoitushaun nimi

Stipendit

Rahoittaja

Seinäjoen kaupunki

Rahoittajan www-sivut

http://www.seinajoki.fi/

Kuvaus

Stipendit jaetaan tieteessä, taiteessa ja kulttuuriin liittyvissä tehtävissä ansioituneille henkilöille, jotka ovat Seinäjoen kaupungissa kirjoilla ja asuvat entisen Peräseinäjoen kunnan alueella tai erityisistä syistä muillekin, jotka ovat saavutuksillaan tuoneet Peräseinäjoen aluetta erityisen myönteisesti esille, ei kuitenkaan urheilusaavutuksin.

Stipendejä voivat hakea henkilöt, joilla on saavutuksia tieteen ja kulttuurin alalla, korkeakoulututkinto ja jotka asuvat Peräseinäjoen kaupunginosan alueella tai suoraan Antti Oppaan jälkeläisiä alenevassa polvessa. Stipendiä ei jaeta urheilusuorituksilla ansioituneille.

Hakuohjeet

Peräseinäjoen tiede- taide- ja kulttuurirahaston stipendit on haettavana 31.5.2020 mennessä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-, osoite- ja yhteystiedot, sekä tilinumero. Hakemuksessa on myös oltava yksilöity selonteko miten toiminta on erityisen ansioitunutta. Stipendin myöntää kaupunginhallitus elinvoimalautakunnan esityksestä.

Hakemukset lähetetään osoitteella raija.luikku(at)seinajoki.fi tai Seinäjoen kaupunki, Elinvoimalautakunta,  Raija Luikku, PL 215, 60101 Seinäjoki.

Hakuaika

- 31.05.2020

Yhteystiedot

Raija Luikku
s-posti: raija.luikku(at)seinajoki.fi
puh. 044 470 0287

Hakualat