Rahoitushaun nimi

Stipendier

Rahoittajan www-sivut

http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Kuvaus

Samfundet delar ut två typer av stipendier:

1) Ett stipendium för en vetenskaplig expedition på 20.000 EUR. Stipendiet beviljas åt en forskare, inte åt en institution eller ett forskarteam. Nordenskiöld-samfundet betalar inte overhead. Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete.

2) Doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50.000 EUR.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier. Mer information: http://www.nordenskioldsamfundet.fi/stipendier/stipendier

Hakuohjeet

Anvisningarna och ansökningsblanketterna finns på samfundets webbsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/.

Hakuaika

01.03.2020 - 31.03.2020

Yhteystiedot

Thomas Westerbom
e-post: sekreterare(at)nordenskioldsamfundet.f

Hakualat