Rahoitushaun nimi

Stipendier och understöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.sls.fi

Kuvaus

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom ämnesområdena litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket, journalistik, skeppsbyggnad och medicin.

Hakuohjeet

Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant. Vänligen bekanta dig även med sidan stipendier enligt ämnesområde: http://www.sls.fi/sv/forskning/stipendier-enligt-amnesomrade

Hakuaika

01.02.2018 - 28.02.2018

Yhteystiedot

Forskningssekreterare Kajsa Rytikoski
e-post: kajsa.rytikoski(at)sls.fi
tel: 09 618 771 19

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tel: 09 618 771 01

Hakualat