Rahoitushaun nimi

Stipendier och understöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.lofgren.fi/startsida/

Kuvaus

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Hakuohjeet

– Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 – 30.9 2021
– Ansökan skapas på https://ansokan.kulturfonden.fi ( Löfgren samarbetar med Svenska kulturfonden gällande ansökningsförfarandet)
– För att skapa en ansökan måste sökande registrera sig på https://ansokan.kulturfonden.fi
– Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
– Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande senast i början av november 2021