Rahoitushaun nimi

Medel för foskningsprojekt

Rahoittajan www-sivut

http://www.sls.fi

Kuvaus

Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.

Hakuohjeet

Ansäkan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar (ansokan.sls.fi).

Mer info: https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-projektmedel

Hakuaika

01.03.2020 - 31.03.2020

Yhteystiedot

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tfn +358 40 152 2314).

Hakualat