Rahoitushaun nimi

Medel för forskningsprojekt

Rahoittajan www-sivut

http://www.sls.fi

Kuvaus

Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500.000 euro. Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket, etnologi, folkloristik, litteraturhistoria, kulturhistoria och kyrkohistoria.

Hakuohjeet

Ansökan lämnas in elektroniskt i SLS webbtjänst för ansökningar (ansokan.sls.fi).

Mer info:  https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-projektmedel

Hakuaika

01.03.2021 - 31.03.2021

Yhteystiedot

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tel. +358 40 152 2314

Hakualat