Rahoitushaun nimi

Stipendier och understöd

Rahoittajan www-sivut

http://www.foundationweb.net/nygren/

Kuvaus

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet ”genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet”.

Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Stipendier och understöd utdelas inte för utbildning eller utlandsresor. Stiftelsen prioriterar särskilt utgivning av barn och ungdomslitteratur.

Hakuohjeet

Stiftelsens styrelse håller möte ca 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Ansökan görs upp i ett nätbaserat ansökningssytem. Ansökan bör registreras via systemet och dessutom skickas den undertecknade ansökan inklusive bilagor till stiftelsen per post. Endast undertecknad ansökan tas upp till behandling. Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Länk till ansökningssystemet: https://nygren.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx

Hakuaika

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Ansökningsärenden:
Katariina Sulander
tel. (09) 5300 7728
e-post: katariina.sulander(at)nordea.com

Hakualat