Rahoitushaun nimi

Stipendier, belöningar och understöd

Kuvaus

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet. Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, ”Vetenskapliga” och ”Allmänna”, vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning.

Hakuohjeet

Ansökan skapas i ansökningsystemet (elektroniskt). Anvisningar om ansökan: http://www.foundationweb.net/frenckell/ansokningar.html