Rahoitushaun nimi

Stipendier

Kuvaus

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och Svenska handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av Svenska handelshögskolans: forskare, läräre, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande och alumner. Mer information: https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/lediganslagna-och-beviljade-stipendier

Hakuohjeet

Anvisningar finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder

Hakuaika

helmikuu 2020 - helmikuu 2020

Yhteystiedot

stipendieombud(at)hanken.fi

Hakualat