Rahoitushaun nimi

Stipendier

Kuvaus

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond kan sökas av (grundexamens)studerande vid följande högskolor:

– Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
– Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Till ansökan bifogas studieutdrag.

Hakuohjeet

Ansökningsblanketten för studerande vid Helsingfors universitet och Novia finns på Åbo Akademis webb: https://www.abo.fi/stipendier-ur-ellen-hjalmar-och-saga-waselius-stipendiefond-galler-studerande-fran-hu-och-novia/.

Ansökningstiden utgår 9.5.2021 kl. 15.00.

Hakuaika

15.04.2021 - 09.05.2021

Yhteystiedot

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis koordinator Olivia Franck
tel: (02) 215 3263
e-post: olivia.franck(at)abo.fi

Hakualat