Rahoitushaun nimi

Stipendier

Rahoittajan www-sivut

http://hansbangstiftelsen.fi

Kuvaus

Stiftelsen understöder vetenskaplig forskning i anslutning till företagsekonomi och utveckling av den globala handeln.

Hakuohjeet

Ansökan tillställs stiftelsen elektroniskt senast 30.9. under följande adress: info(at)mittslaw.fi. Information och ansökningsblanketter: http://hansbangstiftelsen.fi.