Rahoitushaun nimi

Stipendier

Rahoittajan www-sivut

http://www.bokkultur.fi/

Kuvaus

Stiftelsen Bokkultur beviljar stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn, som utkommer tidigast 2022. Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form.

Hakuohjeet

Mera information samt ansökningsblankett finns på http://www.bokkultur.fi. Blanketten och en fritt formulerad projektbeskrivning skickas till styrelsen för Stiftelsen finlandssvensk bokkultur under adressen Schildts & Söderströms, PB 870, 00121 Helsingfors, och poststämplas senast 30.9.2021.

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Yhteystiedot

Frågor besvaras av stiftelsens ombud Jonna Boldt
e-post: jonna.boldt(at)sets.fi

Hakualat