Rahoitushaun nimi

Stipendier

Kuvaus

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond kan sökas av (grundexamens)studerande vid följande högskolor:

– Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
– Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Till ansökan bifogas studieutdrag.

Hakuohjeet

Ansökningsblanketten för studerande vid Helsingfors universitet och Novia finns på Åbo Akademis webb: https://www.abo.fi/stipendier-ur-ellen-hjalmar-och-saga-waselius-stipendiefond-galler-studerande-fran-hu-och-novia/. Ansökningstiden utgår 13.3.2020 kl. 15.00.

Hakuaika

21.02.2020 - 13.03.2020

Yhteystiedot

Närmare uppgifter ges av Åbo Akademis koordinator Rebecca Karlsson
tel: (02) 215 4174
e-post: rebecca.karlsson(at)abo.fi

Hakualat