Rahoitushaun nimi

Sparbanksstiftelsen i Bromarf – Understöd

Kuvaus

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet samt därtill genom att stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.

Hakuohjeet

Stiftelsen mottar skriftliga ansökningar om understöd i juni. Annons ingår i tidningen Västra Nyland samt därtill finns meddelande på anslagstavlor i Bromarf kyrkoby. Ansökningsblanketter fås av Anders Kurman.

Hakuaika

- kesäkuu 2018

Yhteystiedot

Ombudsman Anders Kurman
Bromarvvägen 1805 B4
10570 Bromarv
tel: 040-5056508
e-post: anders.kurman(at)gmail.com

Hakualat