Rahoitushaun nimi

Sortavala-säätiön vuoden 2019 apurahat

Rahoittaja

Sortavala-säätiö

Kuvaus

Sortavala-säätiö myöntää apurahoja:

1. Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post.doc.)
2. Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuunsaattamista.
3. Apurahaksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen.
4. Toimiminta-avustukseksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan.

Hakuohjeet

Hakemukset, joista ilmenee apurahan käyttötarkoitus, käyttösuunnitelma sekä tutkimushankkeen rahoitussuunnitelma sekä opinnäytetyön ohjaajan lausunto on lähetettävä lokakuun 27. päivään 2019 mennessä säätiön asiamiehelle Reijo Pajamolle, Hämeentie 77 A 11, 00550 Helsinki.

Hakuaika

- 27.10.2019

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa asiamies
puh. 040-7738 025
s-posti: reijo.pajamo(at)pp.inet.fi

Hakualat