Rahoitushaun nimi

SKR:n Lapin rahasto, tammikuun haku

Rahoittajan www-sivut

http://www.skr.fi

Kuvaus

Lapin rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja yleisrahastostaan ja nimikkorahastoistaan kerran vuodessa. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat henkilöt ja maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Lisätietoja osoitteessa: http://skr.fi/la/apurahat

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan sähköisesti. Tarkemmat tiedot hausta ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://skr.fi/tammikuunhaku

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Yhteystiedot

Hakualat