Rahoitushaun nimi

Septemberansökan

Rahoittajan www-sivut

http://www.konstsamfundet.fi

Kuvaus

Medborgaraktivitet 2020

• organisationer, arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet

Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland 2020

• för i synnerhet barn- och ungdomsverksamhet
samt utvecklings- och samarbetsprojekt

Musik 2020

• organisationer och institutioner (professionella och amatörer), arbetsgrupper samt enskilda personer
• verks. bidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands

Media & publikationer 2020

• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor

Scenkonst 2020

• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer

Yrkesutbildning 2020

• yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor
• ungdomsverkstäder, folkhögskolor
• samarbetsprojekt och kvalitetshöjande verksamhet
• kurser i samband med undervisningen

Hakuohjeet

Lediganslås att sökas 1-30.9.2020 via http://www.konstsamfundet.fi/stipendier
Se webbsidan för närmare anvisningar.

Hakuaika

syyskuu 2020 - syyskuu 2020

Yhteystiedot

Klara Paul, stipendiesakkunnig tfn 040 71 97 898

Ulrica Stråhlmann, koordinator (yrkesutbildning) tfn 044 7030 540,

fornamn.efternamn(at)konstsamfundet.fi

Hakualat